Jornada de ZLC i Railgrup

Transports Tomàs

Jornada de ZLC i Railgrup

27 de abril de 2018

El passat 27 d'abril ZLC i Railgroup van organitzar una jornada conjunta en la que experts en multimodalitat van donar a conèixer iniciatives i projectes per al desenvolupament de models de negoci amb un enfoc multimodal i millorar el trnasport transfronterer de mercaderies. En aquesta jornada va participar com a ponent el Sr. Aristarco Tomàs, General Manager de Tomàs Expediciones, S.A.


Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un institut d’investigació promogut pel Govern d’Aragó en col·laboració amb l’Institut Tecnològic de Massacgussets (MIT), i adscrit a la Universitat de Zaragossa. Un model unic de col·laboració entre Industria, Administració i Universitat. L’èxit conseguit ha donat pas a la creació del MIT Global SCALE Network que ja s’expandeix per quatre continents.

 

Railgrup és un impulsor del desenvolupament del sector del ferrocarril a Espanya a tots els nivells, amb l'objectiu de potenciar la competitivitat global dels seus membres promovent, representant i difonent dins i fora de les fronteres. Projectes d'innovació i tecnologia. 

 

Comparteix