CONFERÈNCIA FERRMED A ZHENGZHOU

Transports Tomàs

CONFERÈNCIA FERRMED A ZHENGZHOU

17 de juliol de 2018

El dia 17 de Juliol es celebrar a localitat xinesa Zhengzhou el Primer Foro de Conectivitat Eurasia i Cooperació Industrial. Aquesta conferència fou convocada per les autoritats xineses de Zhengzhou, FERRMED i la UIC ( International Union of Railways).

L'objectiu de la mateixa era identificar passos de desenvolupament eficients per al sistema de transport ferroviari europeu i euroasiàtic perquè els temps d'entrega porta a porta siguin més curts, menys costos de logística i un millor servei. Es tracta de definir un procés per identificar formes principals de millorar el sistema ferroviari europeu / eurasiàtic des del punt de vista del remitent a més de contramesures que serveixin per resoldre problemes existents i poder complir els objectius per a cada tema per al 2020, 2025 i 2030 amb una inversió mínima

A continuació podeu trobar alguns dels temes tractats.

- Priorització de corredors euroasiàtics

- Mega-terminals estratègics d'Euràsia: característiques recomanades i classificació

- Sistema ferroviari eurasiàtic: temes clau per a la connectivitat i la compatibiltat

- FERRMED Grups de treball multisectorials: enfocament europeu / eurasiàtic. Grups de treball: infraestructura, operacions i material rodant. Maneres intel·ligents de garantir la interpenetració dels fluxos ferroviaris europeus i asiàtics.

- Projectes específics de Silk Road i històries d'èxit

- Possibilitats de finançament

- Trens de càrrega més llargs; perspectiva eurasiàtica

- Indicador de càrrega que permet el transport de remolcs de camions

- Existència i accessibilitat de terminals eficients. Tipus: metaxarxes eurasiáticos estratègics, terminals de distribució regional i terminals de canvi d'ample de via.

- En tant la infraestructura com locomotores, la compatibilitat de la senyalització (ERTMS a Europa), sistema d'electrificació i altres sistemes operacionals.

- Implementació del concepte de vagó FERRMED; perspectiva eurasiàtica

- Disponibilitat de material rodant: interoperable; disponible per a lloguer; satisfer les necessitats i estàndards del mercat.

- Gestió integrada i seguiment de trens de mercaderies, inclòs l'intercanvi de dades i l'eliminació d'interrupcions de dades en les fronteres; perspectiva eurasiàtica

- Tarifes favorables i homogènies per a l'accés a la pista i altres instal·lacions

- Extensió de línies de doble ample en funció de les necessitats comercials

- reconstrueixi les línies ferroviàries per evitar qualificacions superiors a 12 per 1000 i permetent 22.5 tones per eix (25 en línies noves).

- Compartir informació de transport de mercaderies entre els actors de la xarxa multimodal.

- El flux de mercaderies s'equilibra en les principals vies ferroviàries.

- Reducció de l'impacte ambiental del transport ferroviari de mercaderies, en particular soroll, vibració i emissions de gasos d'efecte hivernacle.

- Formació comú per als conductors i controladors de trànsit a nivell de la UE.

- Consideració d'associacions públic-privades per a una millor infraestructura i material rodant

- Promoure l'intercanvi d'experiències.

    

Els resultats que s'esperen:

- Augment significatiu de la quota de mercat ferroviari
- Optimització de fluxos multimodals
- Temps de lliurament dràsticament més curt (més del 50%) i millor fiabilitat
- Cost de logística 25% menys
- Trens de càrrega capaços de transportar 224 TEU
- 50% més de capacitat de línia
- Informació en línia contínua i completa
- Redueix la tara del carro en 2 tones
- Molt menys soroll i vibració
- Molt menys emissions de gasos d'efecte hivernacle

     


Altres mitjans de comunicació, com ara, Cadena de Subministrament han publicat la notícia.


                             

                                                                                                   Trascendents acords de Ferrmed a Zhengzhou

En el marc de la implantació de l'Agenda Estratègica de Cooperació UE - Xina 2020, les autoritats xineses de Zhengzhou, FERRMED i la UIC (International Union of Railways), han signat a Zhengzhou un acord de cooperació per al desenvolupament d'una plataforma que aglutini els grans "hubs" logístics d'Europa i Àsia.

L'objecte d'aquesta Plataforma és "promoure l'intercanvi i la cooperació entre els grans hubs logístics i industrials en el si de la iniciativa" One Belt, One Road ", per millorar significativament la connectivitat i l'eficiència del transport ferroviari i multimodal de mercaderies entre Xina i la Unió Europea ". Empreses, centres de recerca i desenvolupament, operadors ferroviaris i logístics, ... estan convidats a participar en aquesta operació que comptarà amb el suport dels Grups de Treball Multisectorials de FERRMED.

Així mateix, Zhengzhou i FERRMED han acordat col·laborar conjuntament en la potenciació del transport ferroviari de mercaderies i en el creixement de les relacions empresarials en totes les seves facetes, a través de sengles oficines de representació a la Xina i Europa.

Aquests acords s'han pres en el transcurs de la Conferència organitzada, conjuntament entre les autoritats xineses i FERRMED, sota el lema "Eurasian Connectivity and Industrial Cooperation Forum" amb una important participació d'empreses i institucions de diversos països de la Unió Europea, la Federació russa i la República Popular de la Xina. Poden tenir un especial impacte en el desenvolupament dels corredors Trans-Europeus més rellevants, dins dels quals, el Corredor Mediterrani.

En declaracions efectuades per l'Alcalde de Zhengzhou, Wang Yuehua, i Joan Amorós, president de FERRMED, als mitjans de comunicació de la Xina, aquest fòrum es desenvoluparà anualment en dues versions, una a la Unió Europea i una altra a la Xina.                                                                             
Comparteix